"SONIA" Aleksandra Walkowiak, NIP: 897-002-57-20
50-040 Wroclaw, ul. Podwale 37/38
tel. +48 071 372 45 00, fax +48 071 72 20 154
e-mail: sonia@sonia.wroclaw.pl

Pracujemy codziennie oprócz sobót i niedziel od 10.00 do 18.00